Skip to content

CEFNOGWCH NI

Rydyn ni’n sefydliad nid er elw sy’n ymroi i feithrin creadigrwydd ac arloesedd a darparu cyfleoedd addysgol i artistiaid a chynulleidfaoedd.  Rydyn ni’n fenter cwbl annibynnol. Eich cefnogaeth chi sy’n gwneud Labordy CULTVR yn bosib!

Hoffech chi gefnogi ein gwaith? Yma, mae gwybodaeth am sut y gallwch ein helpu.

Gwybodaeth am ein prif bartneriaid technoleg a sut y gallwch chithau helpu i lywio ein cenhadaeth.

Gallwch ein cefnogi drwy ddod yn noddwr neu drwy logi un o’r amryw o fannau amlbwrpas yn ein Labordy.

Cymerwch gip ar y prosiectau y gallwch eu cefnogi, ac ymunwch â ni i wneud newid cadarnhaol.

Dewch i ymlacio yn ein hafan fach werdd ar eich ymweliad nesaf â’r Labordy.

Beth am ddod yn rhan o’n cymuned greadigol drwy fod yn wirfoddolwr?